Bak Şu Bi İnsaf-ı Yezid-i Bednihâd-ı Zalime

Nutuk sahibi: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Bak şu bî insaf-ı Yezid-i bednihâd-ı zâlime
Teşnegah-ı ehl-i beyte vermemiş bir matra su
Sûzinak olsun ilâhi kalbhâne-i Yezîd
Bulmasın rûz-i cezâda içmeye bir katre su

Nihad - Huy
Bednihad - Kötü huy

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler