Bak Şu Bi İnsaf-ı Yezid-i Bednihâd-ı Zalime

Güftekârı: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Bu sayfada İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz. tarafından kaleme alınan Bak Şu Bi İnsaf-ı Yezid-i Bednihâd-ı Zalime nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bak şu bî insaf-ı Yezid-i bednihâd-ı zâlime
Teşnegah-ı ehl-i beyte vermemiş bir matra su
Sûzinak olsun ilâhi kalbhâne-i Yezîd
Bulmasın rûz-i cezâda içmeye bir katre su

Nihad - Huy
Bednihad - Kötü huy

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicazkâr Ahmet Özhan 2