Hicazkâr İlâhi, Müsemmen

Bak Şu Bi İnsaf-ı Yezid-i Bednihâd-ı Zalime

Bestekârı: Ahmed Şevkî el-Cerrahi

Nutuk sahibi: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bak şu bî insaf-ı Yezid-i bednihâd-ı zâlime
Teşnegah-ı ehl-i beyte vermemiş bir matra su
Sûzinak olsun ilâhi kalbhâne-i Yezîd
Bulmasın rûz-i cezâda içmeye bir katre su

Nihad - Huy
Bednihad - Kötü huy

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı