Aşk Ateşi Ciğerimi

Nutuk sahibi: Âşık Yunus

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: K. Altınkaya
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler