Aşk İle Devran Ederler

Nutuk sahibi: Şeyh Nüzûli Efendi

Aşk ile devran ederler
Hu zikrinin aşıkları
Dost Zatın seyran ederler
Hu zikrinin aşıkları

Gör ne ihsan eylemiş Hakk
Aç gözünücan ile bak
Mevladan alırlar sebak
Hu zikrinin aşıkları

Mürşide teslim olurlar
Nefsin hilesin bilirler 
Hakk ile vuslat bulurlar
Hu zikrinin aşıkları

Geçeler can ile sırdan
Duyarlar cümle haberden
İçerler ab-ı kevserden
Hu zikrinin aşıkları

Ey Nûzuli yürü sen var
Zikri tevhid eyle her bâr
Elbette bulurlar didâr
Hu zikrinin aşıkları

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler