Düştüm Aşkın Seline

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu sayfada Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. tarafından kaleme alınan Düştüm Aşkın Seline nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Düştüm aşkın seline
Vardım Bağdat iline
Meftûn oldum gülüne
Sultân Abdülkâdir'in

Belî dedim sözüne
Bel bağladım özüne
Âşık oldum yüzüne
Sultân Abdülkâdir'in

Kıyâmında Hû dedim
Aşk lokmasından yedim
Ezkârını belledim
Sultân Abdülkâdir'in..

Gülünü tâc eyledim
Derde ilâc eyledim
Sırrın ihrâc eyledim
Sultân Abdülkâdir'in

Ehlullah durur saf saf
Rüku'a varır etrâf
Ederler beytin tavâf
Sultân Abdülkâdir'in

Bülbül-i bağ-ı Resûl
Eyledi Hakk'a vusûl
Niyâzı buldu husûl
Sultân Abdülkâdir'in

Muhammed'in torunu
Arşa salmış nûrunu
Seyrettim zuhûrunu
Sultân Abdülkâdir'in

Aşkî'ye imdâd eyle
Himmetinle şâd eyle
Vasfını inşâd eyle
Sultân Abdülkâdir'in

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Karcığar Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 3