Aşkı Yoktur Kimsede Târife Kudretle Mecâl

Nutuk sahibi: ?

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestenigâr

beste sayfası ›
Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler