Aşkın Dadı Gönlümde

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: ?
Kayıtlar
Kayıt henüz yüklenmemiştir.

Güncellemeler - Talepler