Allah Allah Diyelim Devrânına Girelim

Nutuk sahibi: Osman Erdiren

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Osman Kenarda
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler