Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

Nutuk sahibi: Pir Sultan Abdal

Derdim çoktur hangisine yanayım
Yine tazelendi yürek yaresi
Ben bu derde kande derman bulayım
Meğer dost elinden ola çaresi

Dildar ile muhabbete doyulmaz
Muhabbetten kaçan insan sayılmaz
Mün

Pençgâh

beste sayfası ›
Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler