Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

Güftekârı: Pir Sultan Abdal

Bu sayfada Pir Sultan Abdal tarafından kaleme alınan Derdim Çoktur Hangisine Yanayım nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Derdim çoktur hangisine yanayım
Yine tazelendi yürek yaresi
Ben bu derde kande derman bulayım
Meğer dost elinden ola çaresi

Dildar ile muhabbete doyulmaz
Muhabbetten kaçan insan sayılmaz
Mün

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Pençgâh ? 3