Bütün Eşyâ Hüdâyı Zikreden Bir Sırr-ı Hikmettir

Nutuk sahibi: Mehmed Akif Ersoy

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Amir Ateş
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler