Cemâlin Şem'ine Mevlâ Gönül Pervânelik İster

Nutuk sahibi: İsa Mahvî Efendi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Acemaşîran

beste sayfası ›
Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler