Kerim Allah Rahîm Allah

Güftekârı: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

Bu sayfada İbrahim Hakkı Erzurumi Hz. tarafından kaleme alınan Kerim Allah Rahîm Allah nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Kerim Allah Rahim Allah
Aman Allah Aman Allah
Alîm Allah Azim Allah
Aman Allah Aman Allah

Benden senden Muin Allah
Kerem senden Kerim Allah
Aman Allah Aman Allah

Zevali yok visali yok
Aman Allah Aman Allah
Şerikin yok nazirin yok
Aman Allah Aman Allah

Cihan sensin cinan sensin
Gönüllerde nihan sensin
Bu kevn-i la-mekan sensin
Aman Allah Aman Allah

Zevalin yok misalin yok
Vezirin yok müşirin yok
Şerikin yok nazirin yok
Aman Allah aman Allah

Muhammed Mustafa hakkı
Ali-ül Mürteza hakkı
Şehid-i Kerbela hakkı
Aman Allah Aman Allah

Meded Senden Muin Allah
Kerem senden Kerim Allah
Aman Allah Aman Allah

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acemaşîran Zekai Dede Efendi 3
Şehnaz Dede Efendi 3
Yegâh ? 2