Acemaşîran İlâhi

Kerim Allah Rahîm Allah

Bestekârı: Zekai Dede Efendi

Güftekârı: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Kerim Allah Rahim Allah
Aman Allah Aman Allah
Alîm Allah Azim Allah
Aman Allah Aman Allah

Benden senden Muin Allah
Kerem senden Kerim Allah
Aman Allah Aman Allah

Zevali yok visali yok
Aman Allah Aman Allah
Şerikin yok nazirin yok
Aman Allah Aman Allah

Cihan sensin canan sensin
Bülbüllerde nihan sensin
Aman Allah Aman Allah

Kerim Allah Rahim Allah
Aman Allah Aman Allah
Kerim Allah Rahim Allah
Aman Allah Aman Allah

Muhammed Mustafa hakkı
Ali-ül Mürteza hakkı
Şehid-i Kerbela hakkı
Aman Allah Aman Allah

Meded Senden Muin Allah
Kerem senden Kerim Allah
Aman Allah Aman Allah