Yegâh İlâhi, Sofyan

Kerim Allah Rahîm Allah

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Kerim Allah Rahim Allah
Aman Allah Aman Allah
Alîm Allah Azim Allah
Aman Allah Aman Allah

Benden senden Muin Allah
Kerem senden Kerim Allah
Aman Allah Aman Allah

Zevali yok visali yok
Aman Allah Aman Allah
Şerikin yok nazirin yok
Aman Allah Aman Allah

Cihan sensin cinan sensin
Gönüllerde nihan sensin
Bu kevn-i la-mekan sensin
Aman Allah Aman Allah

Zevalin yok misalin yok
Vezirin yok müşirin yok
Şerikin yok nazirin yok
Aman Allah aman Allah

Muhammed Mustafa hakkı
Ali-ül Mürteza hakkı
Şehid-i Kerbela hakkı
Aman Allah Aman Allah

Meded Senden Muin Allah
Kerem senden Kerim Allah
Aman Allah Aman Allah

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı