Salike Olmaz Ayan İllallah Hû

Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî

Bu sayfada İsmail Hakkı Bursavî tarafından kaleme alınan Salike Olmaz Ayan İllallah Hû nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Salike olmaz ayan (illallah Hû)
İlm-i Hakikat miftah (illallah Hû)
Olsa piri önünde (illallah Hû)
Bab-ı inayet miftah (illallah Hû)

Aşk ile her kim gelir
Hakkı'ye teslim olur
Lacerem ana olur
Kenz-i hakikat miftah

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sûzinâk Zekai Dede Efendi 2