Sûzinâk İlâhi

Salike Olmaz Ayan İllallah Hû

Bestekârı: Zekai Dede Efendi

Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Salike olmaz ayan (illallah Hû)
İlm-i Hakikat miftah (illallah Hû)
Olsa piri önünde (illallah Hû)
Bab-ı inayet miftah (illallah Hû)

Aşk ile her kim gelir
Hakkı'ye teslim olur
Lacerem ana olur
Kenz-i hakikat miftah