Meded Ya Gavs-ül A'zam

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu sayfada Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. tarafından kaleme alınan Meded Ya Gavs-ül A'zam nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Meded Yâ Gavsü'l A'zam
Pir Sultan Abdülkadir
Mevhibe-i muazzam
Pir Sultan Abdülkadir

Nesl-i pâk-i Mustafâ
Hanedân-ı bâ-safâ
Dürr-i yektâ-i vefâ,
Pir Sultan Abdülkadir

Ol sultân-ül-evliyâ
Nüktedân-ül asfiyâ
Hem bürhân-ül etkıyâ
Pir Sultan Abdülkadir

Mazhar-ı sırr-ı Hudâ
Meşher-i feyz-i atâ
Meş'ar-i pûş-i hatâ
Pir Sultan Abdülkadir

İns ü cin oldu hayran
Melekler kıldı devran
Arşı eyledi seyran
Pir Sultan Abdülkadir

Bergüzâr-ı Mürtezâ,
Rehgüzâr-ı Müctebâ,
Gülzar-ı âl-i abâ,
Pir Sultan Abdülkadir

Aşkî kurban yoluna
Dergehinde buluna
Himmet eyle kuluna
Pir Sultan Abdülkadir

Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 441-442

http://www.muzafferozak.com/Bestelenenhtml/MededYaGavsulAzam-Rast.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 5