Gözüm Ki Kane Boyandı

Güftekârı: Saffet

Bu sayfada Saffet tarafından kaleme alınan Gözüm Ki Kane Boyandı nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Gözüm ki kâne boyandı,
Şerâbı neyleyeyim?
Ciğer ki odlara yandı,
Kebabı neyleyeyim?

Açıldı mü"mine cennet,
Saçıldı âleme rahmet,
O gün de bî-çâre Sâffet,
Hisâbı neyleyeyim?

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam ? 16