Ehl-i Aşka Bir Belâ Zindandır Bu Mâsivâ

Güftekârı:

Bu sayfada tarafından kaleme alınan Ehl-i Aşka Bir Belâ Zindandır Bu Mâsivâ nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ehl-i aşka bir belâ zindânıdır bu mâsivâ
Mekke'den Kûfe'ye azmetdi Hüseyn âl-i abâ
Bu kazâya hem rızâ vermişdi nûr-i Fâtımâ
Eylemez aslâ tegayyür çünki takdîr-i Hudâ

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/10/ehl-i-aska-bir-bela-zindandr-bu-masiva.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sûzinâk ? 9