Sûzinâk İlâhi

Ehl-i Aşka Bir Belâ Zindandır Bu Mâsivâ

Bestekârı: ?

Güftekârı:

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ehl-i aşka bir belâ zindânıdır bu mâsivâ
Mekke'den Kûfe'ye azmetdi Hüseyn âl-i abâ
Bu kazâya hem rızâ vermişdi nûr-i Fâtımâ
Eylemez aslâ tegayyür çünki takdîr-i Hudâ

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/10/ehl-i-aska-bir-bela-zindandr-bu-masiva.html