Vakt-i Seher'de Açıla Perde

Güftekârı: Bayrami Şeyhi Himmet Efendi

Bu sayfada Bayrami Şeyhi Himmet Efendi tarafından kaleme alınan Vakt-i Seher'de Açıla Perde nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Vakt-i seherde
Açıla perde
Düştüğüm yerde
Dermân sendendir
İhsân sendendir

Düşmüşem kaldır
Minnetim oldur
Ağladım güldür
Dermân sendendir
İhsân sendendir

Benem bî-çâre
Kaldım âvâre
Yürek pür-yâre
Dermân sendendir
İhsân sendendir

Nefs-i zâlimi
Gözle hâlimi
Sundum elimi
Dermân sendendir
İhsân sendendir

Dervîş Himmet'e
Çâre vuslata
Derd-i firkate
Dermân sendendir
İhsân sendendir

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/01/derman-sendendir-ihsan-sendendir.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nevâ Hafız Post 6