Tûbanın Dalları Canım Nurdan Zeberced

Nutuk sahibi: ?

Tubanın dalları nurdan zeberced
Altında oturmuş , Sultan Muhammed
Hamdolsun bizlere olmuşuz ümmet
Ne güzel sallanır Tuba dalları
Zeyn olmuş açılmış cennet gülleri

Tubanın dibinde dört ırmak akar
Zeyn olmuş Huriler ,seyrana çıkar
Ah bu cennet derler misk anber kokar
Ne güzel sallanır Tuba dalları
Zeyn olmuş açılmış cennet gülleri

Evliya makamına taş atılmaz
Yükümüz cevherdir, alıp satılmaz
Böyle bir gafletle Hakk'a yetilmez
Ne güzel sallanır Tuba dalları
Zeyn olmuş açılmış cennet gülleri

Bestekârı: Yusuf Bey
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı