Bil Dü Cihan İçinde

Nutuk sahibi: Nüzûli Mustafa Hâlveti Efendi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler