Dil Odur Kim Ola Dâim Mahrem-i Râz-ı Şuhûd

Güftekârı: Şeyh Mehmed Kadiri

Bu sayfada Şeyh Mehmed Kadiri tarafından kaleme alınan Dil Odur Kim Ola Dâim Mahrem-i Râz-ı Şuhûd nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Eserin güfteleri henüz girilmemiştir.

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Pençgâh Neyzen M. Hakan Alvan 1