Kutbi Alem Denir Veli Kerâmâtı Günden Celî

Güftekârı: Himmetzâde Abdüşşekur

Bu sayfada Himmetzâde Abdüşşekur tarafından kaleme alınan Kutbi Alem Denir Veli Kerâmâtı Günden Celî nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Kutb-i ālem denir velî
Keramatı günden celî
Ālemler der ana belî
Hacı Bayram Pîrim Hû Hû

Āleme imdad eyledi
Akşems’i irşad eyledi
Nasrullah’ı şad eyledi
Hacı Bayram Pîrim Hû Hû

Sabîken Kâbe’ye varan
Halvayı Kâbe’de deren
Yedi yaşda esrara eren
Hacı Bayram Pîrim Hû Hû

Kabrin ravza-i cennetdir
Sana bend olmak nimetdir
Müracaat başka hâletdir
Hacı Bayram Pîrim Hû Hû

Vâsıl oldun çok esrâra
Müridin sana yalvara
Garîb oldu bu bîçâre
Hacı Bayram Pîrim Hû Hû

Mürîdin yabanda kalmaz
Hakk’a erer fenâ bulmaz
Kabz-ı Hakk’a zevâl olmaz
Hacı Bayram Pîrim Hû Hû

Nic’olur bu nefsin zâlim
Her hâlime Allah Âlim
Himmet et bana Sultanım
Hacı Bayram Pîrim Hû Hû

Sende çün çoktur keramet
Sana mürid olmak nimet
Abdüşşekûr’e kıl himmet
Hacı Bayram Pîrim Hû Hû

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Bûselik Neyzen Şaban Keşkeş 2