Aceb Bu Benim Cânım Azâd Ola Mı Yâ Rabb

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Hafız Murad
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler