Bülbüller Sazda Güller Niyazda

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bülbüller sazda güller niyazda
Söyle namazda elhamdülillah
Koşuşur herkes duyulur bir ses
Der ki her nefes elhamdülillah

Oldum Halveti buldum devleti
Geçtim zulmeti elhamdülillah
Aşki zikreyler mevti fikreyler
Dâim şükreyler elhamdülillah

- - -

Her sabah erken uyanıver sen
De gil gönülden elhamdülillah
Kuşlar zikirde derviş fikirde
Şâkir şükürde elhamdülillah

Bülbüller sazda güller niyâzda
Söyle namâzda elhamdülillah
Koşuşur herkes duyulur bir ses
Der ki her nefes elhamdülillah

Dilimde Kur'ân virdim her zamân
Tesbîhim her ân elhamdülillah
Kalbirnde îmân gönlümde sultân
Elimde fermân elhamdülillah

Ellerim kârda gönlüm hep yârda
Bollukda darda elhamdülillah
Oldum Halvetî buldum devleti
Geçtim zulmeti elhamdülillah

Oldum Cerrâhî buldum Hak râhı
Feyz-i İlâhî elhamdülillah
Rahmete irdim dîdârı gördüm
Lezzeti duydum elhamdülillah

Cerrâhî'ye gel versin sana el
Hak yol budur bil elhamdülillah
Dergâha vardım yüzümü sürdüm
Cemâlin gördüm elhamdülillah

Dervîşler durmuş sâfâyı sürmüş
Dîdârı görmüş elhamdülillah
Haddimi bildim yolumu buldum
Pîrimi gördüm elhamdülillah

Âşık devrânda gönlü sultânda
Söyle her ânda elhamdülillah
Dergâh açıldı nurlar saçıldı
Hulle biçildi elhamdülillah

Yatma seherde uğrarsın derde
Söyle her yerde elhamdülillah
Aşkî zikreyler mevti fikreyler
Hakîkat söyler elhamdülillah

Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 388

MuzafferOzak.com - http://www.muzafferozak.com/Nutuklar/bulbuller-sazda.html

Güncellemeler - Talepler