Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır

Güftekârı: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Bu sayfada Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. tarafından kaleme alınan Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu aşk bir bahr-i ummândır buna hadd ü kenâr olmaz
Delîlim sırr-ı Kur’ân'dır bunu bilende âr olmaz

Süre geldik ezelîden pîrim Muhammed Alî’den
Şerâb-ı lâ-yezâlîden içenlerde humâr olmaz

Eğer âşık isen yâre sakın aldanma ağyâre
Düş İbrâhîm gibi nâre bu gülşende yanâr olmaz

Kıyamazsan bâş ü câna uzak dur girme meydâna
Bu meydânda nice başlar kesilir hiç sorar olmaz

Hakk ile Hakk olanlara kendi özün bilenlere
Dost yolunda ölenlere kan bahâsı dinâr olmaz

Bak şu Mansûr’un işine halkı üşürmüş başına
Ene'l-Hakk’ın firâşına düşenlere timâr olmaz

Seyfullah sözünde mestdir şeyhinden aldığı destdir
Dîvâne-râ kalem nîstdir ne söylese kınâr olmaz

[Nakarat]
Salatullah Selamullah
Aleyke Ya Resulallah
Aleyke Ya Habibullah

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/01/bu-ask-bir-bahr-i-ummandr.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nihavend Yeniköylü Hadi Bey 8
Segâh Ahmet Özhan 1