Fani Dünyaya Muhabbetten Hüda Kurtar Beni

Güftekârı: Mehmed Raci Efendi

Bu sayfada Mehmed Raci Efendi tarafından kaleme alınan Fani Dünyaya Muhabbetten Hüda Kurtar Beni nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Fani dünyaya muhabbetden Hüda kurtar beni
Kul olub nefsime minnetden Hüda kurtar beni

İlm-i nâfiyle şifa ver kalbime bulam hayat
Lutf edib rah-ı cehâletden Hüda kurtar beni

Aşkı Mevla'yı hakîkinle kulun alûde kıl
Masivâya meylü rağbetden Hüda kurtar beni

Cümle âmâlimle ihlâsı bana erzânı kıl
Racî'nin ricası gafletden Hüda kurtar beni

-----

Nâ'fi: Faydalı, şifalı
Âlude: Bulaşmış, gark olmuş
Erzân: Uygun, münasib

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Beyâtî Neyzen M. Hakan Alvan 1