Güneş Gibi Eğerçi Serseriyem

Güftekârı: Hasan Adlî Efendi Sünbüli

Bu sayfada Hasan Adlî Efendi Sünbüli tarafından kaleme alınan Güneş Gibi Eğerçi Serseriyem nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Eserin güfteleri henüz girilmemiştir.

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nikriz Eyyûbi Ali Rıza Bey 2