Aşk Çerağı Yanmadan

Nutuk sahibi: Ahmet Ilgaz

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Hicazkâr

beste sayfası ›
Bestekârı: Ahmet Hatipoğlu
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler