Allah Vâhid Ehad Samed

Güftekârı: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

Bu sayfada Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi tarafından kaleme alınan Allah Vâhid Ehad Samed nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Allah Vâhid Ehad Samed
Senden diler kullar ebed
Sensin ezel sensin ebed
Senden diler kullar ebed

Dünyâ vü ukbâda hemîn
Sensin bize bizden yakîn
Eyâ Rahîmü'l-âlemin
Senden diler kullar ebed

Evvel âhir halk-ı cihân
Zâtına etmeğe imân
Yâ zü'l-keremi ve'l ihsân
Senden diler kullar ebed

Cihâr-ı yâr-ı Mustafa
Ger âl ü evlâd ü abâ
Gerek dünyâ gerek ukbâ
Senden diler kullar ebed

Ger lutfu ger merhameti
Ger afv ü ger mağfireti
Dareynde izzü rif'atî
Senden diler kullar ebed

Cümlenin Hâlıkı Allah
Cümlenin Râzıkı Allah
Seyyid Rızâ vü nûrullah
Senden diler kullar ebed

Not: Bu ilâhi 'Vefâ Devri' denilen özel zikirde bu darplar ve esma üzerine okunabilir

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nihavend Hayâli 6