Allah Vâhid Ehad Samed

Nutuk sahibi: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

Allah Vâhid Ehad Samed
Senden diler kullar ebed
Sensin ezel sensin ebed
Senden diler kullar ebed

Dünyâ vü ukbâda hemîn
Sensin bize bizden yakîn
Eyâ Rahîmü'l-âlemin
Senden diler kullar ebed

Evvel âhir halk-ı cihân
Zâtına etmeğe imân
Yâ zü'l-keremi ve'l ihsân
Senden diler kullar ebed

Cihâr-ı yâr-ı Mustafa
Ger âl ü evlâd ü abâ
Gerek dünyâ gerek ukbâ
Senden diler kullar ebed

Ger lutfu ger merhameti
Ger afv ü ger mağfireti
Dareynde izzü rif'atî
Senden diler kullar ebed

Cümlenin Hâlıkı Allah
Cümlenin Râzıkı Allah
Seyyid Rızâ vü nûrullah
Senden diler kullar ebed

Not: Bu ilâhi 'Vefâ Devri' denilen özel zikirde bu darplar ve esma üzerine okunabilir

Güncellemeler - Talepler