Bi Hamdillah Geldi Mah-ı Şâban

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî

Bihamdillah ki geldi Mah-ı Şaban
Açıldı gülşen-i dil Oldu handan
Muhammed Mustafa’nın ayı geldi
Saadetle müşerref oldu her can

Ona tazim edenler oldu ümmet
Bilenler kadrin anın buldu gufran
Hususa kim Beratı Gecesinde
Nice suçlu olur azad-ı niran

Muhammed’den şefaat ister isen
Ol aya hürmet et zikreyle her an
Cemalin görmek istersen Huda’nın
Uyan Ey Hakkı var gafletten uyan

Güncellemeler - Talepler