Ten-i Âdem'deki Can Bil Ki Edebdir

Nutuk sahibi: Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi

Ten-i Âdemdeki can bil ki edebdir
Dil ü çeşm-i beşerin nûru edebdir

Edebi olmayan âdem değil âdem
Ayıran âdemi hayvandan edebdir

Ser-i İblis'i dilersen eğer ezmek
Gözün aç öldüren İblis'i edebdir

Oku âyâtını Kur'ân-ı Kerîm'in
Göresin cümle maânisi edebdir

Ulu Şems'in sözüdür bu, buna şek yok
Bizi makbûl edecek Hakk'a edebdir

Edebi eylesin Allah bize tevfîk
İki âlemde, felâh, Ken'an edebdir

Kayıtlar
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı