Ten-i Âdem'deki Can Bil Ki Edebdir

Güftekârı: Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi

Bu sayfada Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi tarafından kaleme alınan Ten-i Âdem'deki Can Bil Ki Edebdir nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ten-i Âdemdeki can bil ki edebdir
Dil ü çeşm-i beşerin nûru edebdir

Edebi olmayan âdem değil âdem
Ayıran âdemi hayvandan edebdir

Ser-i İblis'i dilersen eğer ezmek
Gözün aç öldüren İblis'i edebdir

Oku âyâtını Kur'ân-ı Kerîm'in
Göresin cümle maânisi edebdir

Ulu Şems'in sözüdür bu, buna şek yok
Bizi makbûl edecek Hakk'a edebdir

Edebi eylesin Allah bize tevfîk
İki âlemde, felâh, Ken'an edebdir

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nikriz Neyzen M. Hakan Alvan 1
Hicazkâr İzzeddin Hümâyi Bey 1