Durmaz Yanar Vücûdum İllallah Hû

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Durmaz yanar vücudum
Ah etmeyip nideyim
Söndüremezem odum
Ah etmeyip nideyim

Mecnun sever Leyla'yı
Ben severim mevlayı
Kan ağlayı ağlayı
Ah etmeyip nideyim

Yunus gibi düşküne
Aklı gitmiş şaşkına
Dost muhabbet aşkına
Ah etmeyip nideyim

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı