Yazılır Halkın Beratı Gelince Berat Gecesi

Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî

Bu sayfada İsmail Hakkı Bursavî tarafından kaleme alınan Yazılır Halkın Beratı Gelince Berat Gecesi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Yazılır halkın beratı gelince Berat Gecesi
Ger hayâtı ger memâtı gelince Berat Gecesi

Cennet kapısın açarlar âleme rahmet saçarlar
Mü'mine hulle saçarlar gelince Berat Gecesi

Mü'min nârdan berî olur Hakk'dan yüce ihsân olur
Kâfir nâre dâhil olur gelince Berat Gecesi

Hakkı Hakk rızâsın bulur her kim bu şeb namaz kılur
Duâlar müstecâb olur gelince Berat Gecesi

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sabâ ? 1