Ey Habib-i Muhterem Lûtfet Şefaât Kıl Bize

Güftekârı: Kenan Rıfaî Hz.

Bu sayfada Kenan Rıfaî Hz. tarafından kaleme alınan Ey Habib-i Muhterem Lûtfet Şefaât Kıl Bize nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey Habib-i Muhterem, lûtfet şefaat kıl bize
Ah u feryâd eyleriz biz hasretindir gam bize

Pek yazık eltâfını inkâr eden münkirlere
Pür hatâyız pür günâhız râhm ü şefkat et bize

Bende-i ihsânınız, aşkın bize ancak penâh
Sensin her dü alemin şâhi inâyet kıl bize

Ateş-i hicrân-ı hasretten halâs et Ken'an
Hasretin nâr-ı cehennemden de efzûndur bize

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sabâ Zemzeme İzzeddin Hümâyi Bey 4