Bülbül Olsam Gülistanda Şakırım

Nutuk sahibi: Pir Sultan Abdal

Bülbül olsam gülistanda şakırım,
Öz bağımda biten gül neme yetmez?
Süleyman'ım, kuş dilinden okurum,
Bana talim olan dil neme yetmez?

Aşkın kitabını aldım yazarım,
Daim Hakk'a doğru meylim, nazarım.
Neme gerek dağı, taşı gezerim,
Karşıda görünen yol neme yetmez?

Derviş oldum pir eteğin tutarım,
Hakk'a doğru çekilmiştir katarım.
Baykuş gibi garip garip öterim,
Issız viranlarda çöl neme yetmez?

Şu dünyanın ne olacağı malumdur
Bu ilmin sırrına eren alimdir.
Az yaşa, çok yaşa sonu ölümdür,
Bana hırka ile çul neme yetmez

Pir Sultan'ım Haydar'ı nesimiyiz
Ta ezelden şaha kurban serimiz
On iki imamlar dar meydanımız
Bana kısmet olan mal neme yetmez

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler