Aynayı Tuttum Yüzüme

Güftekârı: Hilmi Dede (bektaşi)

Bu sayfada Hilmi Dede (bektaşi) tarafından kaleme alınan Aynayı Tuttum Yüzüme nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Aynayı tuttum yüzüme
Ali göründü gözüme
Nazar kıldım ben özüme
Ali göründü gözüme

Adem baba Havva ile
Hem alleme'l-esma ile
Çarh-ı felek sema ile
Ali göründü gözüme

Hazret-i Nuh neciyullah
Hem İbrahim halîlullah
Sînâ'daki kelîmullah
Ali göründü gözüme

İsâ-i rûhullah odur
İki alemde şah odur
Cümlemize penah odur
Ali göründü gözüme

Ali evvel Ali ahir
Ali batın Ali zahir
Ali tayyip Ali tahir
Ali göründü gözüme

Ali candır ali canan
Ali dindir ali iman
Ali rahim ali rahman
Ali göründü gözüme

Hilmî gedâ, hilmî kemter
Görür gözüm dilim söyler
Her nereye kılsam nazar
Ali göründü gözüme

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sabâ ? 1