Aşkınla Çâk Olsa Bu Ten

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Güncellemeler - Talepler