Nazenin Bu Ömrümüz Bir Göz Yumup Açmış Gibi

Güftekârı: Yunus (k.s.)

Bu sayfada Yunus (k.s.) tarafından kaleme alınan Nazenin Bu Ömrümüz Bir Göz Yumup Açmış Gibi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Nazenin bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi
Geldi geçti duymadık bir kuş konup uçmuş gibi

Nice geçti bilmedik bu rûzigâr önden sona
Öyle tut şimdi bize bir yel esip geçmiş gibi

Niceler geldi bu mülke gitti vü göçtü geri
Şöyle kim bir kâriban bir dem konup göçmüş gibi

İşbu dünyâya gelenler bir dem eğlenmediler
Hânümânın döktü gitti yağından kaçmış gibi

Sinlere var kim bilesin bu halâyık neydügin
Sanasın kim bir ekindir Azrail biçmiş gibi

Bahtiyâr şu kişi kim dünyâda adı kala
Ölmedi dürür âb-ı hayât içmiş gibi

Bu ömür sermayesin olmaz yere harceyledin
Şöyle kim bir key deli nakdin suya saçmış gibi

Âşık Yunus ömrünü sen hak yola sarf eyle ki 
Tâ eresin Hazret'e bir göz yumup açmış gibi

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Ferahfezâ Şeyh Edhem Efendi 4