Rabbünallahüllezi La Mabude İlla Hu

Nutuk sahibi: ?

Rabbünallahüllezi La Mabude İlla Hu
Hayyûl Kayyumüllezi La Mevcuda İlla Hu
Evveli Hu Ahir Hu Zahir Hu Batın Hu
Ya Hu Ya Hu Ya Men Hu La Mevcuda İlla Hu

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı