Bu Gönül Mürgü Zâr Eyler

Nutuk sahibi: Sûzî Efendi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler