Ben Heva İle Riyayı Nefse Ettim İltifat

Güftekârı: Şeyh Atıf Efendi

Bu sayfada Şeyh Atıf Efendi tarafından kaleme alınan Ben Heva İle Riyayı Nefse Ettim İltifat nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ben heva ile riyâ-yı nefse ettim iltifât
Ancak ümîdim sanadır gayr-ı kârım seyyiât
Ne olur ise senden olur bana Fâhr-ı kâinât
El meded ey Fahr-i Alem rahmeten lilalemiyn

_________

Ey meded Fahr-ı âlem rahmeten li’l-âlemîn
Mücrimim ihsâna geldim yâ şefîa’l-müznibîn
Hayır a‘mâlim mi var yazsın kirâmen kâtibîn
Yâ Resûlallâh meded senden meded

Dergehine yüz süren bîçareler âbâd olur
Dûzah-ı berzahda kalmaz cümlesi âzâd olur
Sen Hudâ mahbûbusun ancak bize imdâd olur
Yâ Resûlallâh meded senden meded

Ben heva ile riyâ-yı nefse ettim iltifât
Ancak ümîdim sanadır gayr-ı kârım seyyiât
Ne olur ise senden olur bana Fâhr-ı kâinât
Yâ Resûlallâh meded senden meded

MuzafferOzak.com - https://www.muzafferozak.com/ilahiyyat/cerrahiyye.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Evic Neyzen M. Hakan Alvan 1