Hatice Sultan'dan Doğan Nûr-sîma

Güftekârı: Dr. Türkan Alvan

Bu sayfada Dr. Türkan Alvan tarafından kaleme alınan Hatice Sultan'dan Doğan Nûr-sîma nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Hatice Sultan'dan doğan nûr-sîma
Adı Fâtımâ nâm-ı Betül Zehrâ
Zevce-yi pâk-i Ali-yye'l Mürtezâ
Hem nâzenin-i Habib-i Kibriyâ
Fâtımâ yâr-ı cân-ı Mustafa'dır
Mahşerde imdâd-ı Resûl ondadır

Teşrîf edince huzûru Fâtımâ
Kıyâm eder Fahr-i âlem kızına
İnciten ol Hayrunnisâyı asla
Erişmez şefaat-i Mustafâya
Fâtımâ yâr-ı cân-ı Mustafa'dır
Mahşerde imdâd-ı Resûl ondadır

Uhudda ashâbın oldu sâki

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sûzinâk Neyzen M. Hakan Alvan 2