Ben Bu Aşka Düşeli Allah'la Bilişeli

Nutuk sahibi: Yunus Emre

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler