Dertliler Dermanı Aşıklar Burhan Veliler Sultanı Nureddin Cerrahi

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu sayfada Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. tarafından kaleme alınan Dertliler Dermanı Aşıklar Burhan Veliler Sultanı Nureddin Cerrahi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Derdliler dermânı
Âşıklar burhânı
Velîler sultânı
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Matlûbumdur benim
Maksûdumdur benim
Mahbûbumdur benim
Nûreddin Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Zikreyle seherde
Şifâdır her derde
Yetişir her yerde
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Derdlere dermândır
Âşıka fermândır
İns ü cin hayrândır
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Âşıkam ben sana
Himmet eyle bana
Kalb gözüm uyana
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Aşkınla mestoldum
Derdinle hast'oldum
Hakk için dost oldum
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Aşkî'ye himmet et
Sırrınla devlet et
Fazlınla rahmet et
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

MuzafferOzak.com - http://www.muzafferozak.com/Nutuklar/DerdlilerDermani.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Beyâtî Derviş Kanuni Cüneyd Kosal 16