Dertliler Dermanı Aşıklar Burhan Veliler Sultanı Nureddin Cerrahi

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Derdliler dermânı
Âşıklar burhânı
Velîler sultânı
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Matlûbumdur benim
Maksûdumdur benim
Mahbûbumdur benim
Nûreddin Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Zikreyle seherde
Şifâdır her derde
Yetişir her yerde
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Derdlere dermândır
Âşıka fermândır
İns ü cin hayrândır
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Âşıkam ben sana
Himmet eyle bana
Kalb gözüm uyana
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Aşkınla mestoldum
Derdinle hast'oldum
Hakk için dost oldum
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

Aşkî'ye himmet et
Sırrınla devlet et
Fazlınla rahmet et
Nûreddîn Cerrâhî

Hâtemü'l evliyâ
Nûreddîn Cerrâhî
Vârisü'l enbiyâ
Nûreddîn Cerrâhî

MuzafferOzak.com - http://www.muzafferozak.com/Nutuklar/DerdlilerDermani.html

Güncellemeler - Talepler