Alemlere Rahmet Olarak Geldin

Nutuk sahibi: Ünal Ensari

Alemlere rahmet olarak geldin
Ümmetine şefaat vaad eyledin
Güzel ahlâkı sen itmam eyledin
Salât selâm sana yâ Resulallah

Ne büyük şeref sana ümmet olmak
Gösterdiğin doğru yola koyulmak
Kur'an'a sarılmak, namaza durmak
Senin öğüdündüryâ Resulallah

Allah'ın birliğine iman ettik
Dilimizle bunu ikrar eyledik
Seni kendimize rehber eyledik
Bizlere şâhid ol yâ Resulallah

Dinimiz İslâm'dır elhamdülillah
Canımız fedâdır fî sebîlillah
Günahlarımız çoktur bî iştibâh
Bizlere şefaat yâ Resulallah

Güncellemeler - Talepler