Aşıkların Eğlencesi İsm-i Zatın Ya Rabbena

Güftekârı: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.

Bu sayfada Elmalılı Ümmî Sinan Hz. tarafından kaleme alınan Aşıkların Eğlencesi İsm-i Zatın Ya Rabbena nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Aşıkların eğlencesi ism-i zâtın ya Rabbenâ
Canların dinlencesi zikr-i zâtın ya Rabbenâ

Fazlın kime beyân olur gizli râzı duyan olur
Ana kat-i ayân olur keşf-i zatın ya Rabbenâ

Bilen sensin ilmen yakın gören sensin aynel yakîn
Bulan sensin Hakkâl yâkin bahr-i zâtın ya Rabbena

Bilmeyenler bildim sanır bulmayanlar buldum sanır
Görmeyenler gördüm sanır nûr-i zâtın ya Rabbena

Ümmi Sinân fazlın ile gitmek dilerler ol ile
Sen mahrem eyledin hele sırr-ı zâtın ya Rabbena

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nikriz Hayâli 3