Nikriz İlâhi, Raks Aksağı

Aşıkların Eğlencesi İsm-i Zatın Ya Rabbena

Bestekârı: Hayâli

Nutuk sahibi: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Aşıkların eğlencesi ism-i zâtın ya Rabbenâ
Canların dinlencesi zikr-i zâtın ya Rabbenâ

Fazlın kime beyân olur gizli râzı duyan olur
Ana kat-i ayân olur keşf-i zatın ya Rabbenâ

Bilen sensin ilmen yakın gören sensin aynel yakîn
Bulan sensin Hakkâl yâkin bahr-i zâtın ya Rabbena

Bilmeyenler bildim sanır bulmayanlar buldum sanır
Görmeyenler gördüm sanır nûr-i zâtın ya Rabbena

Ümmi Sinân fazlın ile gitmek dilerler ol ile
Sen mahrem eyledin hele sırr-ı zâtın ya Rabbena

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı